این مصوبات در بخشنامه‌ای از سوی مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن این بخشنامه روند ترخیص کالاهای ضروری و اساسی از گمرکات سراسر کشور آسان‌تر شود.

در متن بخشنامه معاون فنی و امور گمرکی آمده است: با عنایت به تصمیمات بند ۵ صورت‌جلسه هفتادمین جلسه کارگروه ملی تنظیم بازار، در ثبت سفارش‌های صادره ۵‌/ ۵‌/ ۹۸ به بعد، ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری به شرح ذیل ملاک تخصیص ارز، اظهار و ترخیص گمرکی و تعیین نرخ توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.

۱‌-۱‌-) فهرست کالاها (شامل ۱۱ قلم و ۱۹ ردیف تعرفه پیوست موضوع صورت‌جلسه شماره ۲۵۵۷۳۰‌/ ۶۰ مورخ ۲۴‌/ ۹‌/ ۹۸ به جز لاستیک سنگین و مواد اولیه آن) به شرح: ۱‌-گندم انسانی، ۲‌- ذرت دامی، ۳‌- جو، ۴‌-کنجاله سویا، ۵‌- دانه‌های روغنی (سویا، کلزا)، ۶‌- روغن خام (سویا، پالم، کلزا، آفتاب)، ۷‌- شکرخام، ۸‌- برنج سفید، ۹‌- برنج قهوه‌ای، ۱۰‌- گوشت مرغ، ۱۱‌- تخم مرغ خوراکی است.

۱‌-۲‌-) ارزش مندرج در ثبت سفارش‌های کالاهای اساسی و ضروری فهرست بند ۱‌-۱‌- در بازه زمانی ۱۸‌/ ۵‌/ ۹۷ تا ۵‌/ ۵‌/ ۹۸ در سقف قیمت مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی که در آینده ارزش آنها اعلام خواهد شد، قابل پذیرش است و ارزش‌های بالاتر از نرخ اعلامی باید در قالب اختیارات ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه مربوطه برای صیانت از منابع ارزی کشور اقدام شود.

۱‌-۳‌-) وفق مفاد تبصره ذیل بند ۱۴ تصمیمات پنجاه و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۱۳‌‌/ ۷‌‌/ ۹۸، درخصوص سایر کالاهای اساسی و ضروری مستثنی از لیست فوق، مستند به صورت‌جلسه شماره ۱۹۹۸۰۱‌‌/ ۱‌‌/ ۸ مورخ ۱۱‌‌/ ۱۰‌‌/ ۹۲ گمرک ایران، چنانچه ارزش‌های مندرج در سامانه ارزش گمرک ایران نسبت به ارزش مندرج در ثبت سفارش و فاکتور که ملاک اظهار ارزش به گمرک واقع شده است تا ۱۵ درصد کمتر باشد، گمرک با رعایت مفاد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی، نسبت به پذیرش این میزان تلورانس ارزش، اقدام کند. اختلاف ارزش بیش از ۱۵ درصد، مطابق فرآیند رسیدگی معمول مندرج در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود.

تبصره: اجرای بندهای فوق به استناد صورت‌جلسه تصمیمات بند (۱) دستور سوم بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۶۸۷۷‌‌/ ۶۰ مورخ ۳۱‌‌/ ۲‌‌/ ۹۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت)، از زمان ابلاغ مصوبه شماره ۶۴۸۵۴ مورخ ۱۸‌‌/ ۵‌‌/ ۹۷ ستاد اقتصادی دولت، تا پایان تحریم‌های اقتصادی است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش اقدامات صورت پذیرفته درخصوص بندهای فوق را به‌صورت ماهانه، به‌صورت مستند و مکتوب به کارگروه نظارت و تخصیص ارز و وزارتخانه‌های متولی و دستگاه‌های نظارتی گزارش کند.

۲) مفاد بند ۱ فوق صرفا درخصوص پرونده‌های جاری و تحت رسیدگی در گمرکات اجرایی یا دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و مشمول پرونده‌هایی که رسیدگی آنها خاتمه پذیرفته و مراتب به مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح از جمله بانک‌های عامل اعلام شده است، نمی‌شود. درخصوص پرونده‌های طرح شده در کمیسیون‌ها، در مواردی که پس از صدور رای از کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، صاحب کالا مستند به مفاد این بخشنامه، نسبت به رای صادره اعتراض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را داشته باشد، مراتب در مکاتبه صورت پذیرفته با کمیسیون تجدیدنظر، اشاره گردیده؛ بدیهی است رای کمیسیون تجدیدنظر در این خصوص ملاک عمل خواهد بود.

۳) در خصوص ارزش اظهاری کالاهای اولویت ارزی گروه ۲ (ارز نیما و واردات در مقابل صادرات) مقرر شد طبق بند ۵ دستور سایر چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تشکیل کارگروه بررسی و تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و اصلاح و به‌روز رسانی سامانه ارزش TSC اقدام و مراتب را طی بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی ابلاغ و نتیجه را به دفتر مقررات صادرات و واردات و دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار گزارش کنند.

منبع