از جمله نکات قابل توجه در گزارش شامخ می‌توان به خوش بینی مدیران خرید در شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» اشاره کرد؛ شاخصی که همواره با مدیران خرید نگاهی امیدوار‌کننده به آن داشته‌اند، اما ارقام محقق شده با پیش بینی آنها فاصله چشمگیری دارد. داده‌های اعلام شده حکایت از آن دارد که مدیران خرید برای شهریور ماه عدد شاخص انتظارات تولید در ماه آینده را رقم ۲۳/ ۶۵ واحد پیش‌بینی کرده‌اند که نشانه ادامه بهبود وضعیت بخش صنعت در مهرماه است. براساس گزارش منتشرشده شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش ۳۰/ ۵۹ در شهریور، بیشترین میزان شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است. از سوی دیگر، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ۳۱/ ۵۴ واحد، دارای تغییرات مثبتی نسبت به ماه گذشته (۶۹/ ۵۱واحد) است. داده‌های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان ۰۸/ ۴۵واحد، کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مولفه اصلی شامخ بوده است.

نگاهی به شاخص مدیران خرید

شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ که اوایل هرماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال ‌توسعه است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. این شاخص که براساس پایش پرسش‌نامه‌ای به‌دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش مطرح‌شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد یک، گزینه بدون تغییر: عدد ۵/ ۰ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه‌ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. درنهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. عدد صفر و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند، عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم‌تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه عدد محاسبه‌شده زیر ۵۰ اما از عدد محاسبه‌شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌شده بالای ۵۰ اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انجام بررسی‌های لازم، برای نخستین‌بار در مهرماه ۱۳۹۷ به اجرای طرح شامخ پرداخته و این شاخص را برای بخش صنعت ارائه کرده است. پرسش‌نامه الکترونیکی شامخ در انتهای هر ماه توسط حدود ۴۰۰ کارگاه صنعتی فعال و بزرگ که سهم عمده‌ای در اشتغال، تولید و ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی در صنعت کشور دارند، تکمیل می‌شود. در این طرح بنگاه‌ها با استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی کلیه فعالیت‌های اقتصادی (۴ISIC.Rev) در ۱۲ گروه صنعتی به شرح زیر طبقه‌بندی و از آنها آمارگیری اینترنتی به‌عمل می‌آید: ۱- صنایع غذایی، ۲- صنایع نساجی، ۳- صنایع پوشاک و چرم، ۴- صنایع شیمیایی، ۵- صنایع فلزی، ۶- صنایع لاستیک و پلاستیک، ۷- صنایع ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی، ۸- صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، ۹- صنایع کانی غیرفلزی، ۱۰- صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، ۱۱- صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و ۱۲- سایر صنایع.

رصد صنایع در شهریور

لاستیک و پلاستیک: شامخ کلی به‌دست‌آمده برای صنایع لاستیک و پلاستیک در شهریورماه معادل ۵/ ۴۷ است. به‌عبارت‌ دیگر با داده‌های اعلام شده می‌توان گفت حال عمومی این صنعت نسبت به ماه گذشته لاک‌پشت‌وار رو به بهبود است. در این ماه این صنعت در میزان فروش محصولات کاهش چشمگیری را تجربه کرده است (۷/ ۳۶). این میزان کمترین عدد در میان سایر صنایع است. درحالی که قیمت مواد اولیه کاهش اندکی داشته (۷/ ۴۶ )و ازطرف دیگر موجودی انبار محصول افزایش یافته است (۳/ ۵۳٫)همچنین بنابر اعلام فعالان اقتصادی صنعت لاستیک و پلاستیک میزان سفارش‌های جدید درشهریور ماه نسبت به ماه گذشته کاهش شدیدی داشته و به رقم(۷/ ۳۶ ) رسیده است، میزان تولید نیز کاهش یافته و به (۳/ ۴۳) رسیده است. نکته حائز اهمیت در شامخ شهریور ماه صنعت لاستیک و پلاستیک این است که فعالان اقتصادی این صنعت همچون مردادماه، در شهریورماه نیز انتظار بهبود وضعیت تولید در ماه آتی را داشته‌اند  اما عملا انتظار بهبود در مرداد ماه در شهریور ماه محقق نشده است. نکته حائز‌اهمیت دیگر کاهش در قیمت محصولات تولیدشده در صنعت لاستیک و پلاستیک نسبت به ماه گذشته است. باید به این نکته توجه داشت که به‌جز صنایع کانی‌های غیرفلزی که تغییری نداشته است در تمام صنایع در شهریور ماه شاهد کاهش قیمت محصولات تولیدی هستیم. درخصوص صنایع لاستیک و پلاستیک با توجه به کاهش بهای محصولات صنعت شیمیایی که ماده اولیه این صنعت محسوب می‌شود و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت در شهریور ماه تا قبل از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو، می‌توان کاهش بهای محصولات نهایی این صنایع را منطقی دانست.

صنایع فرآورده‌های نفت و گاز: شامخ کل برای این صنعت در شهریور ماه عدد ۹/ ۴۷ به‌دست‌آمده که حاکی از تضعیف جزئی وضعیت عمومی این صنعت در شهریور نسبت به مرداد است. با توجه به کاهش شدید سفارش‌های جدید (با عدد شامخ (۴/ ۴۰)،  و کاهش اندک قیمت مواد اولیه (با عدد شامخ ۲/ ۴۴) میزان تولید کاهش اندکی داشته و به رقم (۱/ ۴۸) رسیده است. از طرفی میزان فروش نیز در این ماه به شدت کاهش یافته و به عدد ۵/ ۳۸ رسیده است. این شواهد رکود در بازار محصولات این صنعت را نشان می‌دهند. درخصوص این صنعت باید به چند واقعیت توجه داشت، بر اساس نتایج طرح شامخ، از آذر ماه سال گذشته هر ماه وضعیت تولید صنایع نفت و گاز نسبت به ماه قبل بدتر شده است. همچنین میزان سفارش‌های جدید هر ماه نسبت به ماه قبل تنزل داشته و میزان سفارش‌های جدید هر ماه نسبت به ماه قبل تضعیف شده است. این روند برای موجودی مواد اولیه نیز به همین منوال بوده است. شامخ کلی این صنعت هم حاکی از بدتر شدن وضعیت عمومی صنعت در هر ماه نسبت به ماه قبل بوده است. شاید بتوان این امر را به گسترش دامنه تحریم‌های صنعت نفت و گاز کشور مرتبط دانست. عدد به دست آمده برای زیرشاخص انتظارات ۶/ ۵۹ است. این به آن معناست که فعالان این صنعت نسبت به ماه آینده خوش‌بین بوده و انتظار بهتر شدن وضعیت این صنعت را دارند. اما باید توجه داشت که عدد مربوط به انتظارات فعالان این صنعت نسبت به ماه آینده در فروردین، اردیبهشت، خرداد و مرداد نیز بالاتر از ۵۰ بوده یعنی انتظار فعالان این صنعت نسبت به بهبود وضعیت در ماه آینده از ابتدای سال جاری وجود داشته اما در عمل در سال ۱۳۹۸ هر ماه با کاهش تولید و کاهش سفارش‌های جدید مواجه شده‌اند که می‌تواند ناشی از فضای کسب وکار مبهم و تشدید تاثیر تحریم‌ها در این صنعت باشد. این امر پیش‌بینی فعالان این صنعت در کوتاه‌مدت را مختل کرده است. استمرار خوش‌بینی فعالان این صنعت نسبت به آینده حکایت از شرایط نابسامان تولید دارد. به نظر می‌رسد امیدواری مستمر نسبت به بهبود شرایط بر خلاف آنچه که همواره در عمل محقق شده است حاکی از فعالیت این بنگاه‌ها با سود نزدیک به صفر و بالاتر از نقطه تعطیلی بنگاه باشد. باید به این نکته توجه داشت که به جز هفته آخر شهریور ماه روند قیمت نفت نزولی بود. در پی حمله به تاسیسات نفتی آرامکو و اختلال در عرضه ۵ درصد از تولید نفت خام در بازار جهانی، روند کاهشی قیمت نفت معکوس و به افزایش ۲۰ درصدی در قیمت جهانی نفت تبدیل شد. لذا انتظار می‌رود این افزایش قیمت به افزایش بهای خوراک پالایشگاه‌ها در ماه آینده منتج شود.

صنایع نساجی: پایین‌ترین عدد شامخ صنعت در شهریور ماه متعلق به صنعت نساجی با عدد شامخ ۹۱/ ۴۰ بوده است. فعالان اقتصادی در شهریور ماه وضعیت کلی صنعت نساجی را نامساعد توصیف کرده‌اند. شاهد این مدعا کاهش میزان تولید، کاهش میزان سفارش‌های جدید و کاهش میزان موجودی مواد اولیه است. کاهش چشمگیر میزان فروش به‌رغم کاهش قیمت محصولات نشان‌دهنده عمق رکود حاکم بر این صنعت در شهریورماه است. افزایش موجودی محصول در انبار نیز مؤید نبود تقاضا برای محصولات نساجی در این ماه بوده است. بحث کاهش فروش در ماه‌های اخیر، همواره یکی از چالش‌های پیش‌روی فعالان این صنعت بوده که نیاز به توجه جدی به این صنعت را مطرح می‌سازد. یکی از مشکلات موجود به‌زعم فعالان این صنعت، بحث واردات بی‌رویه مواد اولیه است که به‌رغم امکان تولید آن در داخل، واردات بی‌رویه سبب شده تا تولیدکنندگان در رقابت قیمتی شکست بخورند و بازار مواد اولیه صنعت نساجی روزهای پرتنشی را سپری ‌کند. با این حال افزایش انتظارات تولید در ماه آینده با عدد شاخص ۷/ ۷۲ نشان‌دهنده امیدواری فعالان صنعت به افزایش تولید و فروش در ماه آینده است که بخشی از آن ممکن است به دلیل آغاز فصل پاییز و انتظار افزایش تقاضا برای برخی از منسوجات خاص صنعتی و غیرصنعتی باشد.

ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی: صنعت ماشین‌سازی و لوازم خانگی شامل ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری، تولید تجهیزات برقی و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده است که بر مبنای گزارش شامخ شهریورماه در شرایط کلی مناسب به سر نمی‌برد. در شهریورماه مولفه میزان سفارش‌های جدید به‌شدت کاهش یافت؛ از سوی دیگر موجودی محصول (انبار) نیز به نسبت مردادماه افزایش قابل توجهی داشته است. میزان فروش محصولات و همچنین مقدار تولید محصولات نیز به نسبت ماه قبل اندکی کاهش یافته است. علاوه بر موارد ذکرشده، شواهد حاکی از وجود قاچاق در این صنعت است که شرایط را برای فعالیت فعالان این حوزه دشوار کرده است. تمامی این موارد در صورت تداوم طی ماه‌های آتی می‌تواند ادامه فعالیت بخش خصوصی در این صنعت را با مشکلات جدی روبه‌رو کند. با این وجود مولفه انتظارات تولید در ماه آینده حاکی از آن است که فعالان این حوزه کاهش مقدار تولید خود در شهریورماه را مقطعی و ناپایدار به حساب آورده‌اند. شاید به همین علت است که موجودی مواد اولیه نیز به نسبت ماه قبل اندکی بهبود یافته است. اما قیمت خرید مواد اولیه در شهریورماه برای اولین بار پس از گذشت ۹ ماه از آذرماه سال ۹۷ تاکنون به نسبت ماه قبل کاهشی گزارش شده است.

صنایع کانی غیرفلزی: بر اساس دسته‌بندی کدهای آیسیک، مهم‌ترین محصولات صنایع کانی‌های غیرفلزی عمدتا در بخش راه و ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین تغییرات در بخش ساخت‌وساز منجر به کاهش یا افزایش تقاضای محصولات گروه صنایع کانی‌های غیرفلزی و به‌تبع آن کاهش یا افزایش تولید، موجودی انبار و فروش محصولات این صنایع می‌شود. شامخ کل این گروه در شهریور ماه ۱/ ۴۶ به‌دست‌آمده که حکایت از بدتر شدن جزئی وضعیت کلی این صنعت در شهریور ماه نسبت به ماه گذشته دارد. بیشترین عدد شامخ مربوط به قیمت محصولات تولید شده در بین صنایع مختلف مربوط به گروه کانی‌های غیرفلزی است هرچند که این عدد افزایش چشمگیری را نشان نمی‌دهد. همچنین میزان فروش محصولات نیز به‌شدت کاهش یافته است.  به عبارت دیگر در حالی‌که قیمت محصولات تولیدی سایر گروه‌ها کاهش یافته قیمت محصولات این گروه تغییری نیافته است. از سوی دیگر به دلیل رکود شدید در بخش ساخت و ساز، عدد شامخ مربوط به میزان سفارش‌های جدید افت قابل‌توجهی را در شهریور ماه نشان می‌دهد. همچنین میزان فروش محصولات نیزکاهش یافته است در شهریور سال ۱۳۹۸،تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهرانبه ۸/ ۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/ ۱۵ و ۷۳ درصد کاهش نشان می دهد. با توجه به کاهش سفارش‌های جدید سرعت تحویل سفارش‌ها نسبت به ماه گذشته افزایش یافته که منطقی به نظر می‌رسد. شامخ قیمت خرید مواد اولیه شهریور ماه در گروه کانی‌های غیرفلزی بیشترین رقم در بین تمام گروه‌ها به دست آمده است. البته بر اساس اعداد به‌دست آمده در شامخ صنایع کانی‌های غیرفلزی فعالان اقتصادی این صنعت همواره انتظار بهبود تولید در ماه پیش رو را داشته‌اند اما در عمل محقق نشده است. شاید بتوان این امر را به تعمیق رکود شدیدتر از تصورات فعالان این گروه نسبت داد. این تضاد بین آنچه فعالان اقتصادی انتظار داشته و آنچه محقق شده است موضوع مهمی است که می‌تواند ناشی از تحولات مبهم حاکم بر این صنعت در بازار مواد اولیه و همچنین تقاضای محصولات باشد.

صنایع فلزی: در گزارش شهریورماه صنایع فلزی، تغییر قابل توجهی در شرایط کلی صنعت مشاهده نمی‌شود. مقدار تولید محصولات به نسبت ماه قبل تغییری نکرده است. البته موجودی محصول در انبار تا حدودی افزایش یافته است که دلیل این امر می‌تواند بدتر شدن هرچند اندک میزان سفارش‌های جدید و همچنین میزان فروش محصولات در شهریورماه به نسبت مردادماه باشد که سبب شده محصولات تولیدشده ولی فروش نرفته در انبار بمانند. ازجمله نکات قابل توجه گزارش رقم شامخ مربوط به مولفه انتظارات تولید در ماه آینده است. مولفه انتظارات تولید در ماه آینده در حالی ۶۶/ ۶۸ گزارش شده است که باتوجه به شرایط کلی صنعت صنایع فلزی طی ماه‌های اخیر و همچنین بازار تقاضای خارجی و داخلی این محصولات به سختی می‌توان آینده روشنی به‌صورت خاص درکوتاه مدت برای این صنعت متصور شد. در حال حاضر به علت رکود بازار مسکن تقاضای محصولات این صنعت در داخل کشور کاهش یافته است. از طرفی به علت تحریم‌های خارجی و همچنین محدودیت‌های صادراتی داخلی دسترسی به بازارهای بین‌المللی نیز برای صادرکنندگان این صنعت دشوار شده است.

صنایع غذایی: براساس گزارش شامخ شرایط کلی صنایع غذایی در شهریور اندکی بهبود یافته وبه رقم ۱۵/ ۵۵ رسیده است که ناشی از مشاهده مقدار ناچیزی بهبود در مولفه‌های اصلی شامخ یعنی مقدار تولید محصولات، میزان سفارش‌های جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی است. موجودی مواد اولیه نیز همچنان در شرایط بد و کاهشی گزارش شده است. که این امر به قیمت خرید مواد اولیه باز می‌گردد که همچنان در حال افزایش است. البته با توجه به روند کاهشی رقم شامخ مولفه قیمت خرید مواد اولیه از آذر ۹۷ تا کنون به وضوح مشخص است که در هر ماه به نسبت ماه قبل از تعداد فعالانی که قیمت خرید مواد اولیه را افزایشی عنوان کرده‌اند کاسته شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد طی ماه‌های اخیر بازار مواد اولیه صنایع غذایی تا حدودی به ثبات رسیده است. با توجه به مطالب عنوان شده می‌توان چنین برداشت کرد که تولید‌کنندگان با امید به کاهش بیشتر قیمت خرید مواد اولیه در بازار، تامین نهاده‌های تولید خود را به تاخیر می‌اندازند. ضمن آنکه در ماه‌های اخیر نیز به علت کاهش میزان فروش محصولات و افزایش موجودی محصول در انبار رغبتی به خرید مواد اولیه و افزایش تولید خود نداشته‌اند.

صنایع شیمیایی: مهم‌ترین شرکت‌های فعال در این صنعت در حوزه رنگ و پوشش‌ها، لوازم بهداشتی، تولیدکنندگان شوینده و تعدادی دارویی هستند. شامخ کل گروه صنایع شیمیایی حکایت از بهبود خیلی جزئی وضعیت عمومی این صنعت در این ماه نسبت به ماه گذشته دارد رقم ثبت شده برای این گروه (۱/ ۵۲) است. به‌طور کلی درعمده زیرشاخص‌ها عدد شامخ بدست آمده برای صنایع شیمیایی نشان از عدم تغییر وضعیت این صنعت دارد. از سوی دیگر مقدار تولید محصول این صنعت تغییری نداشته و میزان سفارش‌ها نیز به همین ترتیب بوده است. از سوی دیگر از میزان صادرات اندکی کاسته شده است. همچنین با وجود اینکه، موجودی مواد اولیه با آنکه تغییر محسوسی را در شهریور۹۸ نسبت به ماه قبل نشان نمی‌دهد بعد از گروه ماشین‌سازی و لوازم خانگی، دارای بالاترین عدد شاخص در بین صنایع مختلف است. قیمت محصولات تولیدی این گروه در شهریور با کاهش مواجه بوده که به نظر می‌رسد به دلیل روند کاهشی قیمت نفت(به جز هفته آخر شهریور ماه) باشد. همچنین فعالان این صنعت نسبت به تولید ماه آینده خوشبین هستند و انتظار بهبود تولید را دارند. این خوشبینی را شاید بتوان به امیدواری نسبت به گشایش‌های سیاسی در افق پیشرو و تصمیم دولت برای نظارت وکنترل واردات دارو نسبت داد. در مجموع این صنعت در کنار صنایع فلزی در شهریور ماه وضعیت باثباتی را تجربه کرده است.

چوب، کاغذ و مبلمان: براساس گزارش مدیران خرید وضعیت صنایع چوب، مبلمان و کاغذ در شهریورماه با عدد شامخ ۷۹/ ۴۶ تفاوت چندانی با ماه قبل نداشته و نامساعد بودن وضعیت مقدار تولید محصولات،میزان سفارش‌های جدید و عدم تغییر در موجودی مواد اولیه و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، نشان دهنده رکود حاکم بر این صنعت است؛ به نحوی که کاهش در قیمت محصولات تولید شده نیز نتوانسته محرکی قوی برای افزایش تقاضا در این صنعت باشد. بخشی از این رکود می‌تواند به دلیل کاهش چشمگیر تقاضای مردم برای مبلمان و همچنین محصولات ساخته شده با چوب‌های مصنوعی (از جمله کابینت و دکور) وتبدیل شدن آن به نوعی کالای لوکس باشد که در شرایط کنونی، خرید آن برای بسیاری از اقشار جامعه امکانپذیر و به صرفه نیست. این در حالی است که افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش موید آمادگی تولیدکنندگان برای عرضه در صورت وجود تقاضای موثر است. ادامه دار شدن مشکلات موجود در بازار کاغذ و بحث احتکار آن همچنان در صدر اخبار این صنایع قرار داشته که موجبات کاهش تقاضا در بازار کاغذ را به‌رغم کاهش قیمت انواع کاغذ، فراهم آورده است. بنابراین به‌رغم افزایش انتظارات تولید در ماه آینده که می‌تواند ناشی از آغاز سال تحصیلی و به دنبال آن انتظار افزایش تقاضا در بخش کاغذ است، در صورت عدم رسیدگی جدی دولت به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان این بخش، تداوم شرایط سخت واردات مواد اولیه، طولانی شدن روند رکود تورمی و کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به سبب رکود، می‌تواند آسیب جدی به این صنعت و صنایع وابسته آن وارد کند.

وسایل نقلیه و قطعات وابسته: گزارش شامخ شهریورماه وسایل نقلیه و قطعات وابسته حاکی از مشاهده بهبود اندک در این صنعت است. مقدار تولید محصولات، میزان سفارش‌های جدید و سرعت انجام و تحویل سفارش ازجمله مولفه‌های اصلی اثرگذار بر رقم شامخ کل این صنعت هستند که به نسبت ماه قبل بهبود یافته‌اند. مشکل موجودی مواد اولیه در صنعت نیز همچنان به قوت خود باقی است به گونه‌ای که برای دهمین ماه پی درپی فعالان این حوزه موجودی مواد اولیه را به نسبت ماه قبل در شرایط بدتر ارزیابی کردند. از نکات قابل توجه گزارش شهریورماه افزایش میزان فروش محصولات است. با توجه به افزایش مقدار تولید محصولات در این ماه به نسبت ماه قبل و عدد متغیر موجودی محصول در انبارها به نظر می‌رسد فعالان این حوزه توانسته‌اند به میزان تولید خود در این ماه، به بازار عرضه داشته باشند. به نظر می‌رسد بازگشت از تعطیلات تابستانه فعالان این حوزه در مرداد و جبران تولید و عرضه در شهریورماه دلیل این امر باشد.  از نکات مهم دیگر می‌توان به مولفه انتظارات تولید در ماه آینده این صنعت اشاره کرد که رقم ۷۰ گزارش شده است. این رقم جزو بالاترین ارقامی است که این مولفه در بین صنایع کسب کرده است. دلیل این امر را می‌توان شروع نیمه دوم سال عنوان کرد، چراکه بررسی روند فعالیت این صنعت گویای آن است که تولیدات این صنعت در نیمه دوم سال بیش از نیمه اول است.

پوشاک و چرم: وضعیت صنعت پوشاک و چرم در شهریور، مطابق با آنچه فعالان این صنعت در ماه گذشته و در قالب انتظارات تولید در ماه آینده پیش‌بینی کرده‌اند بهبود داشته است. افزایش میزان تولید، افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش و نیز افزایش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نشان از بهبودی در وضعیت کلی صنعت در شهریور ماه است. نکته قابل توجه در این ماه کاهش چشمگیر قیمت خرید مواد اولیه و همین‌طور کاهش قیمت محصولات تولید شده است، اما با توجه به عدم تغییر میزان فروش، به نظر می‌رسد میزان زیادی از افزایش تولید به انبار محصولات منتقل شده که این مساله با کاهش میزان سفارش‌های جدید و افزایش موجودی محصول در انبار مطابقت دارد. در واقع بر خلاف روال همیشگی و شرایط خاص بازار در شهریورماه که انتظار افزایش تقاضای پوشاک از سمت مصرف‌کننده و نیز انتظار افزایش فروش از سمت تولیدکننده و حراج پایان فصل وجود داشت، این اتفاق حادث نشد و تغییری در میزان فروش نسبت به ماه قبل گزارش نشده است. بخشی از این مساله ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سبد کالای مصرفی آنها است که به گفته فعالان این صنعت، سبب کاهش چشمگیر میزان فروش به‌رغم کاهش قیمت محصولات شده است. همچنین به‌رغم حمایت‌های انجام‌شده از تولید داخلی، همچنان نیمی از گردش مالی در بازار پوشاک ناشی از قاچاق است که رفع آن، اهتمام و توجه بیش از پیش مسوولان را می‌طلبد.

 

03-01