مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر گفت: به استناد ماده ۴ آیین‌نامه سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، اشخاص حقوقی موظفند پس از ثبت، بلافاصله در زیرمجموعه یکی از صفحات اختصاصی سامانه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه با اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت‌کننده اعلام می‌شود به سازمان‌های یاد شده ارائه کنند.

به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیر هیات‌ ماده۹ آیین‌نامه سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی افزود: در سنوات گذشته شناسه‌های متعددی با اطلاعات نادرست یا ناقص و بدون ارائه مدارک و مستندات از سوی دستگاه‌ها تخصیص داده شده که در حال بازبینی این شناسه‌ها هستیم و از آنجا که به موجب آیین‌نامه، اشخاص حقوقی موظفند هر گونه تغییر اطلاعات را طی ۲۴ ساعت اعلام کنند و مسوولیت اطلاعات ناقص، تکراری یا خلاف واقع یا عدم ارائه اسناد و مدارک بر عهده اشخاص حقوقی مربوطه است؛ هیأت ماده ۹ به موجب اختیارات ناشی از مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه، مقرر کرده تا شناسه ملی تمامی اشخاص حقوقی که نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود یا ارائه مستندات مثبته به سازمان ثبت‌کننده ظرف مدت تعیین شده اقدام نکنند، تعلیق شود. بر این اساس، رفع تعلیق شناسه‌ها تنها با ارائه مدارک و مستندات به سازمان‌های متولی امکان‌پذیر خواهد بود.

به استناد تبصره ماده ۶ آیین‌نامه، ارائه هرگونه مجوز، تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی معتبر، ممنوع است.