شیب صعود تورم کند شد

مرکز آمار ایران از کاهش ۶‚۶ درصدی تورم نقطه‌ای خبر داد

آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است تورم نقطه‌ای شهریور ۶٫۶ درصد کاهش یافته و به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین تورم شهریور ۰٫۵ درصد بوده است که نسبت به ماه قبل ۰٫۱ درصد کاهش یافته است. تورم سالانه نیز بر قله ۴۲٫۷ درصد ایستاده که البته نسبت به ماه قبل ۰٫۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش «تعادل»، آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است، نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٨در مقایسه با ماه قبل ۶,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴۵.٢ و ٣٠.٧ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

به گزارش «تعادل»، آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است، نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٨در مقایسه با ماه قبل ۶,۶ واحد درصد کاهش یافته است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٣٩٨ به عدد ٣۵,٠ درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ٣۵.٠ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.  نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴۵.٢ و ٣٠.٧ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣۴.۵ درصد شده که نسبت به ماه قبل ۶.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٨.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٣٩٨ به ٠,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ١.۴- درصد و ١.۴ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٠,۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٠.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴٢,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۴١,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.۵واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٧.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات »، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نوشیدنی‌ها » (انواع چای خارجی باز، بسته‌ای و چای کیسه‌ای) وگروه «لبنیات و تخم مرغ» (خامه پاستوریزه، شیر پاستوریزه) است.  در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»گروه «مسکن، آب، برق گاز و سایر سوخت‌ها» (اجاره‌بها) و گروه «آموزش» (شهریه دانشگاه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه «سبزیجات» (لوبیا سبز، سیب زمینی، فلفل دلمه‌ای و گوجه فرنگی) و گروه «میوه و خشکبار» (میوه‌های فصل) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»گروه «حمل و نقل » (انواع اتومبیل سواری) و گروه ارتباطات (تلفن همراه) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه درشهریورماه ۱۳۹۸برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۲٫۶درصد برای دهک اول تا ۴۴٫۹درصد برای دهک دهم است.

وضعیت تورم گوشت

گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن تورم ماهانه منفی ۱٫۳ درصد، تورم نقطه‌ای ۶۳ درصد و تورم سالانه ۸۲٫۵ درصد داشته‌اند.  گوشت قرمز و گوشت ماکیان هم تورم ماهانه منفی ۱٫۳ درصد، نقطه‌ای ۶۲٫۴ درصد و سالانه ۸۱٫۸ درصد است. همچنین ماهی‌ها و صدف‌داران تورم ماهانه منفی ۱٫۳ درصد، تورم نقطه‌ای ۶۷٫۳ درصد و سالانه ۸۷٫۷ درصد است.

تورم میوه و خشکبار

همچنین تورم ماهانه میوه و خشکبار منفی ۵٫۶ درصد، تورم نقطه‌ای آن ۲۵٫۴ درصد، تورم سالانه ۷۳٫۷ درصد بوده است.

بهداشت، آموزش

آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده است، تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان منفی ۰٫۸ درصد بوده است. تورم نقطه‌ای این گروه ۲۷ درصد و تورم سالانه آن ۷۱٫۶ درصد اعلام شده است.

تورم ماهانه آموزش نیز در شهریور ۲٫۳ درصد بوده است، تورم نقطه‌ای این گروه ۲۴٫۷ درصد و سالانه آن ۲۲ درصد مطرح شده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − شانزده =