این اقدامات شامل این موارد است:

۱- تشکیل کمیته‌ای با هدف رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط و ذی‌ربط پیرو دستور رئیس‌جمهور و به‌دنبال پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۲- ارائه پیشنهادهای کاربردی در راستای کاهش رسوب کالا در بنادر، گمرکات، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی.

۳– تسهیل و تسریع در انجام امور تشریفات گمرکی کالاهای اساسی از گمرکات اجرایی کشور.

۴- اتخاذ تمهیدات لازم و تسهیل‌گر برای کاهش رسوب کالاها.

۵- انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف در راستای تسهیل ورود و ترخیص کالا.

۶- پیشنهاد بررسی ارزش کالاهای اساسی و ضروری در هنگام ثبت‌سفارش کالا و جلوگیری از بررسی مجدد آن در هنگام انجام تشریفات گمرکی. ۷- تصویب کارگروه بررسی ارزش با عضویت سازمان‌های ذی‌نفع و مرتبط و فعالان تجاری در راستای پالایش و به‌روزرسانی ارزش‌های مندرج در سامانه متمرکز ارزش.

۸- افزایش هماهنگی با بانک مرکزی از طریق اتخاذ تصمیم درخصوص پذیرش نوسانات وزنی کالاهای خارج شده از گمرک.

۹- پذیرش حمل یکسره کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور بدون تخلیه یا دپو شدن در اماکن گمرکی و بنادر.

۱۰- انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی در راستای نمونه‌برداری از کالاهای مشمول مجوزهای قانونی در روی کشتی یا هنگام تخلیه.

۱۱- ترخیص کالاهای اساسی و ضروری از کلیه گمرکات کشور به صورت شبانه‌روزی و در روزهای تعطیل به‌دنبال درخواست صاحب کالا.

منبع