ثبت رکورد پیش نگر تورم

صنعت همچنان پیشتاز تورم تولید‌کننده است

کدام بخش‌های اقتصاد بار افزایش تولیدکننده را به دوش می‌کشند؟

 

طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم فصلی تولید‌کننده در بهار سال ۱۳۹۸ به ۱۴٫۴ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای تولیدکننده نیز در بهار ۶۹٫۵ درصد بوده است.

در میان بخش‌های مختلف همچنان بیشترین نرخ مربوط به بخش صنعت با ۸۸ درصد است. در بهار سال جاری از ۲۲ زیر شاخه صنعت، ۲۱ شاخه تورم بالای ۵۰ درصد و ۱۳ شاخه تورم سه رقمی داشته‌اند. همچنین در تورم فصلی نیز از ۲۲ شاخه مربوط به صنعت، تورم ۱۷ مورد آن دو رقمی بوده است.به گزارش «تعادل»، آن‌گونه که مرکز آمار ایران گزارش داده تورم فصلی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۳۹۸ به ۱۴٫۴ درصد رسید که در مقایسه با فصل زمستان ۱۳۹۷، ۵٫۶ واحد درصد افزایش دارد. گفتنی است تورم فصلی تولید‌کننده در بهار سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲٫۲ درصد، در تابستان ۱۵ درصد، در پاییز ۱۸٫۶ درصد و در زمستان معادل ۸٫۸ درصد بوده است. به این ترتیب پس از یک وقفه کوتاه تک رقمی شدن تورم فصلی در زمستان سال گذشته بار دیگر تورم تولیدکننده بر مدار تورم دو رقمی بازگشته است و پیش‌بینی می‌شود این افزایش قیمت با فاصله‌ای در تورم مصرف‌کننده هم خود را نشان دهد. در بخش‌های مختلف، کمترین تورم فصلی مربوط بخش برق (۴٫۲ درصد) بوده است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی ۳۵٫۵ درصد است. گفتنی است بررسی تورم فصلی نشان می‌دهد تورم بخش خدمات ۵٫۹ درصد، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات ۷٫۳ درصد، آموزش ۰٫۳ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۲٫۸ درصد است. تورم فصلی معدن نیز ۱۶٫۹ درصد برآورد شده است.

تورم نقطه‌ای تولیدکننده در آستانه ۷۰ درصد

بررسی تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه در فصل بهار ۱۳۹۸) به ۶۹٫۵ درصد رسید که در مقایسه با فصل زمستان ۱۳۹۷، ۳٫۲ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۷، ۶۹٫۵ درصد افزایش دارد. در بخش‌های تولیدی کمترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به بخش برق (۱۷.۳- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش صنعت (۸۸٫۷ درصد) است.تورم نقطه‌ای کشاورزی هم ۸۳٫۲ درصد و تورم خدمات نیز ۳۲٫۷ درصد، آموزش ۱۹٫۸ درصد و بهداشت و مددکاری اجتماعی هم ۲۰٫۷ درصد بوده است. تورم تولیدکننده نقطه‌ای بخش معدن نیز ۶۴٫۳ درصد بوده است.

تورم سالانه تولید‌کننده ۵۸ درصد

تورم سالانه تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولید‌کننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۸ به (تورم سالانه) ۵۸٫۶ درصد رسید که نسبت به تورم فصل قبل ۱۱٫۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (۲٫۲ درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش صنعت (۷۷٫۲ درصد) است.

جزییات تورم تولیدکننده

در میان زیر گروه‌های بخش کشاورزی، تورم زراعت و باغداری ۷۷٫۱ درصد بوده است. تورم فصلی این گروه نیز معادل ۷۲٫۸ درصد ارزیابی شده است. همچنین تورم نقطه‌ای پرورش حیوانات نیز ۹۰٫۵ درصد بوده است. تورم فصلی این گروه ۸٫۹ درصد برآورد شده است.در گروه زراعت و باغداری، تورم فصلی غلات منفی ۲۰٫۵ درصد (نقطه‌ای ۳۶٫۳ درصد)، تورم فصلی میوه و میوه‌های آجیلی ۱۷۴٫۱ درصد، (تورم نقطه‌ای ۶۹٫۸ درصد)، ‌تورم سبزیجات ۵۸٫۲ درصد (تورم نقطه‌ای ۲۲۲٫۱ درصد) بوده است.به این ترتیب با توجه به تورم‌های بالای گروه زراعت و باغداری به نظر می‌رسد به جز گروه غلات به زودی شاهد افزایش قیمت مصرف‌کننده سایر گروه‌های زیر شاخه زراعت و باغداری باشیم.همچنین در گروه پرورش حیوانات نیز تورم نقطه‌ای دامداری سنتی ۹۹٫۷ درصد (تورم فصلی ۱۸٫۱ درصد) و تورم نقطه‌ای دامداری صنعتی ۶۸٫۹ درصد (منفی ۱۰٫۶ درصد) بوده است.  تورم نقطه‌ای گاو داری ۹۰٫۳ درصد و تورم فصلی آن ۴٫۴ درصد بوده است.گرچه تورم دامداری صنعتی منفی بوده است ولی باید در نظر داشته که ۷۵ درصد دامداری در ایران به صورت سنتی انجام می‌شود و در نتیجه از کاهش تورم دامداری صنعتی نمی‌توان انتظار کاهش قیمت در محصولات دامداری را داشت.گفتنی است در فصل بهار سال ۱۳۹۸، تورم فصلی مرغداری نیز منفی ۱۸٫۹ درصد بوده است. تورم نقطه‌ای این گروه ۵۶٫۳ درصد بود.

۱۱۱ درصد تورم استخراج زغال‌سنگ

در گروه معدن نیز تورم نقطه‌ای استخراج زغال‌سنگ ۱۱۱٫۲ درصد برآورد شده است. فقط تورم فصلی این گروه ۷۳٫۱ درصد است. تورم نقطه‌ای استخراج کانه‌های فلزی نیز ۶۶٫۴ درصد و تورم فصلی آن ۱۳٫۸ درصد است.

صنعت پیشتاز تورم تولید‌کننده

در بهار ۱۳۹۸ از ۲۲ زیر شاخه صنعت، ۲۱ شاخه تورم بالای ۵۰ درصد و ۱۳ شاخه تورم سه‌رقمی داشته‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده این است که تورم مصرف‌کننده بخش صنعت همچنان بالا خواهد رفت.

با این حال بالاترین تورم نقطه‌ای در میان زیر شاخه‌های صنعت به گروه تولید کاغذ و محصولات کاغذی تعلق داشت. تورم نقطه‌ای ۱۶۷٫۷ درصد و تورم فصلی آن ۲۰٫۸ درصد بوده است. بعد از آن نیز گروه تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی قرار دارد. تورم نقطه‌ای این گروه این گروه ۱۵۱٫۵ درصد است. تورم ماهانه این گروه ۷۳ درصد است. وضعیت تورم تولیدکننده فصلی صنعت نیز نشان‌دهنده ادامه وضعیت تورمی در صنعت در ماه‌های آتی است. همچنان که در تورم فصلی تولیدکننده نیز از ۲۲ شاخه مربوط به صنعت، تورم ۱۷ مورد آن دو رقمی بوده است.

تورم ماشین‌آلات اداری و محاسباتی هم با ۷۳ درصد در صدر جدول تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت. بررسی زیر شاخه‌های صنعت با توجه به ضریب اهمیت آنها نیز نشان می‌دهد در فصل بهار سال ۱۳۹۸، گروه «صنایع تولید زغال‌سنگ-پالایشگاه‌های نفت» با ضریب ۲۰٫۰۹ درصدی تورم نقطه‌ای ۹۷٫۴ درصد و تورم فصلی ۱۰٫۵ درصد داشته است.

تورم نقطه‌ای تولید‌کننده خدمات نیز در بهار ۱۳۹۸، ۳۲٫۶ درصد بود. تورم فصلی این گروه ۵٫۹ درصد اعلام شده است. تورم نقطه‌ای تولید‌کننده این گروه در بهار سال گذشته ۱۱٫۹ درصد و تورم ماهانه آن ۴٫۶ درصد بوده است.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =