مهدی صادقی نیارکی، در مراسم معارفه خود با اعلام برنامه‌ها و اقدامات معاونت امورصنایع به رصد و پایش مستمر وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی با هدف حفظ وضع موجود تولیدات صنعتی و تلاش برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های نصب شده به‌عنوان یکی از ۱۰ اولویت این معاونت اشاره کرد. او ادامه داد: ایجاد رونق تولید از طریق مدیریت واردات با محوریت پیشنهاد اصلاح و بازنگری در حقوق ورودی کالاهای ساخت داخل و تلاش برای کاهش چالش‌های پیش روی تولید از دیگر اولویت‌های معاونت صنایع است.

نیارکی پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت کشور از طریق تعامل با بانک مرکزی و بانک‌های عامل به منظور حفظ وضع موجود تولیدات صنعتی را به‌عنوان محور چهارم برنامه‌های خود در معاونت صنایع اعلام کرد. او با اشاره به تلاش برای پیاده‌سازی عملی نهضت ساخت داخل با محوریت خود‌اتکایی در تولید کالاهای حساس، ضروری و راهبردی با هدف کاهش آسیب‌پذیری و افزایش استحکام و توسعه تعمیق ساخت داخل در صنایع مزیت دار به‌عنوان محور ششم گفت: تعامل اثربخشی، موثر و هم‌افزا با کلیه ارکان حاکمیت برای ارتقای وضع موجود در تولیدات صنعتی کشور و تداوم تولید کالاهای صنعتی از جمله برنامه‌های مهم در این معاونت است.

سرپرست معاونت‌ امور صنایع وزارت صمت به جلب مشارکت کلیه تشکل‌های اقتصادی، فعالان، کارآفرینان و صنعتگران، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تحقق عملی شعار رونق تولید به‌عنوان دیگر برنامه‌هایش در معاونت صنایع یاد کرد. نیارکی با اشاره به جلب مشارکت کلیه سازمان‌ها و ارکان وزارت به منظور حمایت و صیانت از تولید ملی و تلاش برای رشد صادرات کالاهای صنعتی گفت: این برنامه با هدف تحقق اصل درون‌زایی و برون گرایی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور انجام می‌گیرد. سرپرست معاونت امور صنایع گفت: پیگیری به ‌منظور بهسازی خطوط و تجهیزات واحد‌های صنعتی با اولویت کالاهای راهبردی و صادرات محور محور دهم برنامه‌ها و اقدامات معاونت صنایع خواهد بود. صادقی نیارکی تشکیل شورای هم‌اندیشی با خبرگان صنعت و بهره‌مندی از نظرات نخبگان و صاحبنظران و همچنین نشست‌های پایش با حضور وزیر صمت را از سیاست‌های راهبردی این بخش اعلام کرد.

منبع