قبلا به‌منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای تسهیلات بانکی این‌گونه تنظیم می‌شد که موسسه بانکی این اختیار را دارد که از مشتری، ضامن یا ضامنان با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل‌رجوع هر گونه مطالبات خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل‌برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنان که در موسسه بانکی موجود بوده بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. بانک مرکزی با توجه به رای دیوان عدالت اداری اعلام کرده که بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنان برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست. اما برداشت‌های مختلف از یک بخشنامه نشان می‌دهد تعاریف بخشنامه از شفافیت کافی برخوردار نیست. در ادبیات بانکی قبلا از اصطلاحاتی مانند مطالبات مستقیم و غیر‌مستقیم یا تعهد مستقیم و غیر‌مستقیم استفاده شده که تعاریف آن در بخشنامه‌های بانک مرکزی موجود است اما «مطالبات مستقیم» و «مطالبات غیر‌مستقیم» تا کنون در ادبیات بانکداری استفاده نشده و به همین دلیل لزوم شفافیت در تعریف آن را دوچندان می‌کند. بنابراین لازم است بانک مرکزی تعریف دقیق تری از مطالبات مستقیم و غیر‌مستقیم ارائه دهد تا هدف این بخشنامه به‌طور کامل مشخص شود.

منبع