رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این بازدید، بر ضرورت توسعه کشور از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی تاکید کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته، مالیات متناسب با درآمد، ثروت و مصرف افراد و براساس اطلاعات واقعی و اسناد و مدارک قطعی و غیرقابل کتمان تشخیص داده می‌شود. امیدعلی پارسا خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی کشور برای گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن مالیاتی، دو گام اساسی را در پیش رو داشته است. گام اول، اجرای طرح جامع مالیاتی و گام دوم نیز پیاده‌سازی نظام مدرن و هوشمند مالیاتی است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: درخصوص گام نخست که به نوعی بستر مورد نیاز ایجاد نظام مدرن مالیاتی است، پس از یک دهه تلاش مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، طرح جامع مالیاتی به‌صورت سراسری در کشور به اجرا در آمده و به عبارتی تمامی فرآیندهای مالیاتی و خدمات قابل ارائه به مودیان به‌صورت الکترونیکی درآمده است.

پارسا تصریح کرد: گام دوم که هم اکنون نظام مالیاتی در حال برداشتن آن است، مدرن‌سازی و هوشمند‎سازی نظام مالیاتی است به گونه‌ای که تمامی اطلاعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‎های ذی‌ربط دریافت و در بانک‎های اطلاعاتی این طرح ذخیره شود و هر آنچه نظام مالیاتی در قالب ریزداده‌های اطلاعات اقتصادی افراد نیاز دارد را به دست آورد. وی عنوان کرد: با عملیاتی شدن این دو گام، شاهد حذف کامل شیوه علی الراس از نظام مالیاتی و تشخیص مالیات براساس اطلاعات واقعی افراد خواهیم بود که در این صورت، شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی بیش از هر زمان محقق خواهد شد.

امید علی پارسا با بیان اینکه هدف نظام مالیاتی صرفا مالیات ستانی نیست، اظهار کرد: هدف اصلی نظام مالیاتی، شفاف‌سازی و سلامت اقتصادی کشور و در یک کلام می‌توان گفت هدف اصلی نظام مالیاتی، ریل‌گذاری برای توسعه پایدار کشور است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در سال جاری، برنامه‌هایی همچون تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی از طریق جلب همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و کلیدی همچون نصب، راه‎اندازی و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و همچنین اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار سازمان قرار دارد. وی همچنین اظهار کرد: مقابله یکپارچه و سیستمی با فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و وصول مالیات حقه از دیگر سیاست‌های کلیدی این سازمان به شمار می‌رود. ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در این بازدید، ضمن قدردانی از تلاش‎های صورت گرفته به خصوص در عرصه پیاده‌سازی سامانه‌های دیجیتالی، خاطرنشان کرد: تلاش عظیمی صورت گرفته که نوید از معماری هوشمند در نظام مالیاتی کشور در آینده نزدیک می‌دهد.

منبع