به گزارش «شاتا»، فرشاد مقیمی درباره تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی نیز اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی با نبود مواد اولیه مواجه هستند که در صورت عدم رفع این مشکل، کالا را سفارش دهند و اگر مشابه داخلی آن وجود داشته باشد، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین می‌شود. مقیمی همچنین بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق رونق تولید دارای هفت سرفصل است؛ اما مهم‌ترین آن در حوزه تولید، مربوط به ساخت داخل است و پروژه‌هایی برای ساخت داخل در رشته‌های مختلف مثل صنعت خودرو، لوازم‌خانگی، نساجی و پوشاک تعریف شده است. یعنی در مجموعه صنعت، محوری‌ترین برنامه، بسته‌ای از پروژه‌هایی است که می‌تواند کشور را از واردات محصولات نهایی، مواد واسطه و مواداولیه که برای حوزه تولید استفاده می‌شود، بی‌نیاز کند.

منبع