مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به لزوم تشخیص تراکنش‌های ارسالی به شبکه پرداخت از سوی کاربران ایرانی در خارج از کشور گفت: بانک مرکزی به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تاکید داشته که تراکنش‌ها با استفاده از ابزارهای پرداخت به‌خصوص درگاه اینترنتی و پایانه فروش صرفا در داخل کشور انجام شود و تراکنش‌های درخواستی از خارج از کشور به شبکه پرداخت رصد و از انجام آنها جلوگیری شود که تشخیص این تراکنش‌ها با استفاده از زیرساخت ایجاد شده ممکن شده تا ازسودجویان از نظام پرداخت کشور سوءاستفاده نکنند. وی تاکید کرد: پیاده‌سازی زیرساخت مبدا تراکنش‌های بانکی نیاز به هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت داشته تا زیرساخت فنی و مورد نیاز برای کشور مبدا تراکنش بانکی شناسایی و از انجام تراکنش در خارج از کشور جلوگیری شود که بانک مرکزی در این زمینه اقدامات مورد نیاز را انجام داده است؛ سرویس ایران اکسس در اختیار شرکت‌های پرداخت الکترونیک و بانک‌ها قرار می‌گیرد تا با استفاده از آن امکان تشخیص تراکنش‌های داخل ایران یا خارج از ایران  فراهم شود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی  با بیان اینکه استفاده از نرم‌افزارهای تغییر آی‌پی از جمله VPN اختلالی در انجام تراکنش بانکی نخواهد داشت، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم این است که استفاده از VPN توسط کاربری که در ایران حضور دارد، نباید در انجام تراکنش اختلالی ایجاد کند، بر همین اساس تراکنش بانکی‌ در داخل و خارج از کشور حتی در صورت استفاده از نرم‌افزارهای تغییر آی‌پی آدرس شناسایی می‌شود و در صورتی که کاربر در ایران حضور داشته باشد می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند.

منبع