نمونه برداری از کالاها قبل از اظهار به گمرک انجام می شود

در راستای کاهش رسوب کالا، نمونه برداری از کالاها قبل از اظهار به گمرک انجام می شود.

 براساس ابلاغ گمرک ایران، در راستای کاهش رسوب کالا، نمونه برداری از کالاها قبل از اظهار به گمرک انجام می‌شود. در متن ابلاغیه گمرک آمده است:

با عنایت به پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور طی نامه شماره ۱۸۴۲ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۱۷ که مراتب به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و طی نامه شماره ۵۲۹۰ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۴ از سوی رئیس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت اقدام، ابلاغ گردیده است و همچنین نامه شماره ۹۶۱۱ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۷ مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر دستور اقدام بر اساس مفاد نامه ۵۲۹۰ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۴، به موجب این بخشنامه، بند ۵ پیشنهادات ارائه شده مبنی بر:

فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه‌برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اظهار این کالاها به گمرک، جهت اقدام، ابلاغ می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایند در صورت تقاضای صاحب کالا یا نماینده قانونی وی، ضمن هماهنگی لازم با سازمان‌های همجوار، در خصوص مورد، تمهیدات لازم فراهم گردد و در صورت وجود هرگونه مشکل، مراتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران منعکس شود. بدیهی است مجوزهای ترخیص از سوی مراجع مذکور بایستی با ذکر شماره سریال اظهارنامه صورت پذیرد. مسئولیت حسن اجرای بخشنامه فوق بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + شش =