محمد علی دهقان دیروز درباره بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات افزود: برای تولید محصولات و کالاهایی که صادر می‌شود از منابع و امکانات کشور استفاده شده است؛ بنابراین صادرکنندگان بخش خصوصی، دولتی و عمومی باید بدانند که لازمه استفاده از منابع و امکانات کشور آن است که مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی لازم را داشته باشند. معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اکنون به‌دلیل تلاطم‌هایی که ایجاد شده نیاز است منابع ارزی با سرعت در اختیار رفع نیازهای ارزی کشور قرار داده شود. دهقان اضافه کرد: اینکه صادراتی انجام شده اما منابع ارزی حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، قابل‌قبول نیست. وی با بیان اینکه برنامه‌هایی برای مقابله با صادرکنندگانی که ارز خود را باز نمی‌گردانند اجرا شده است، اظهار کرد: در گام نخست، اعلام شده صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند معافیت‌های مالیاتی نمی‌گیرند.

دهقان خاطرنشان کرد: البته برخی از صادرکنندگان، ملاحظات و مشکلاتی داشتند که اقداماتی برای تسهیل فعالیت‌هایشان انجام شد، از جمله اینکه واردات در مقابل صادرات توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد.  معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین بهانه‌ای برای صادرکنندگان وجود ندارد و این موضوع باید سریع‌تر محقق شود. دهقان گفت: آمار دقیقی از میزان ارز حاصل از صادراتی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته وجود ندارد؛ زیرا فرآیند انتقال ارز برخی صادرکنندگان زمانبر است.

منبع