در این جلسه، به دنبال ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اقدامات کارگروه‌های استانی و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهادهای مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، در جهت رونق تولید و رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از بندهای آن به تصویب رسید. براساس این مصوبه، به منظور تقویت بنیه مالی بنگاه‌هایی که طرح احیا و ساماندهی مالی آنها به تایید کارگروه استانی و ستاد ملی تسهیل رسیده باشد و توان پرداخت یکباره مالیات متعلقه را نداشته باشند، این بنگاه‌ها می‌توانند از امکان تقسیط ۵ ساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی برخوردار شوند. همچنین پیشنهاد تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات، به منظور حمایت از توسعه صادرات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت نفت نیز گزارشی از صادرات نفت کشور ارائه کرد و شورای عالی، شیوه‌های تداوم تولید و صادرات نفت و ابزارهای گوناگون تامین مالی و کاهش ریسک را بررسی کرد.

منبع