براساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت در مدت زمان مورد‌بررسی در مجموع ۴ هزار و ۲۸۷ فقره پروانه بهره‌برداری صادره شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۴ درصدی را ثبت کرده است، سرمایه‌گذاری محقق شده در این دوره زمانی نیز بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۱۰۵ درصدی داشته است.  براساس آمار، اشتغال ایجاد شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز ۷۶ هزار و ۵۰۵ نفر بوده که رشدی نزدیک به ۱۱ درصدی را ثبت کرده است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی، بالاترین سرمایه‌گذاری محقق شده در میان جوازهای صادره برای پروانه‌های بهره‌برداری به گروه «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت» اختصاص داشته است؛ این گروه سرمایه بالغ بر ۲۰۷ هزار میلیارد ریال از سرمایه‌گذاری محقق‌شده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص داده است. این گروه با این حجم از سرمایه‌گذاری توانسته ۳/ ۴۹ درصد از سرمایه‌گذاری کل کشور را به خود اختصاص دهد.

آمار اعلام شده بیانگر آن است که بیشترین اشتغال ایجاد شده به گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۱۰ هزار و ۸۶۵ نفر اختصاص داشته و به لحاظ تعداد نیز بیشترین پروانه بهره‌برداری صادره به گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» رسیده است.

صنایع جذاب

بررسی صنایع جذاب نشان‌دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی گروه‌های «کک و فرآورده‌های حاصل از نفت»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت فلزات اساسی»، «استخراج کانه‌های فلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» توانسته‌اند در رده صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند. با توجه به آمار اعلام شده حجم سرمایه‌گذاری محقق شده برای گروه‌های «کک و فرآوردهای حاصل از نفت» بالغ بر ۲۰۷ هزار میلیارد ریال بوده، این حجم از سرمایه‌گذاری برای ۱۲۹ فقره پروانه بهره‌برداری صادره در این دوره صورت گرفته و اشتغال محقق‌شده برای این گروه نیز ۶ هزار و ۱۴۸ نفر است. حجم جوازهای صادره برای این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۶ درصدی داشته است.

برای گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» نیز در مدت زمان مذکور سرمایه‌ای بالغ با ۳۴ هزار میلیارد ریال صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی نزدیک به ۱۹ درصدی داشته است. مجموع پروانه بهره‌برداری صادره برای این گروه نیز برابر با ۴۹۲ فقره است که در مقایسه با سال قبل رشدی حدود ۸ درصدی داشته است. براساس داده‌های اعلام شده اشتغال محقق شده برای این گروه نیز بیش از ۷ هزار نفر بوده است. ارزیابی صورت گرفته درخصوص گروه ساخت فلزات اساسی نیز از حدود ۳۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای این گروه در دوره زمانی مورد بررسی حکایت دارد، این گروه در حالی عنوان سومین رشته فعالیت سرمایه‌پذیر را به خود اختصاص داده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سرمایه‌گذاری محقق شده در این بخش افتی ۵/ ۲۲ درصدی را ثبت کرده و مجموع پروانه‌های صادره برای این گروه نیز ۱۵۱ فقره بوده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد دو درصدی همراه شده است. همچنین مجموع اشتغال محقق شده برای این گروه نیز برابر با ۴ هزار و ۸۰۲ نفر است.

با توجه به داده‌های اعلام شده مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای گروه استخراج کانه‌های فلزی نیز بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت بیش از ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. مجموع پروانه‌های صادره برای این گروه نیز برابر با ۱۰ فقره است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۲۸ درصدی را ثبت کرده است. گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها نیز در این مدت با جذب بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال سرمایه جایگاه پنجم گروه‌های سرمایه‌پذیر را به خود اختصاص داده است. سرمایه‌گذاری این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۴ درصدی داشته. این رشد در حالی رقم خورده است که تعداد پروانه‌های صادره برای این بخش افت بیش از ۷ درصدی را ثبت کرده است. براساس آمار اعلام شده مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره برای این گروه برابر با ۵۷۰ فقره پروانه بوده است. همچنین اشتغال پیش‌بینی شده برای این گروه نیز ۱۰ هزار و ۸۶۵ نفر است. براساس آمار اعلام شده صنایعی که بیشترین پروانه بهره‌برداری برای آنها صادره شده نیز در مدت زمان مورد بررسی به گروه‌های «محصولات لاستیک و پلاستیک»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات» و «محصولات فلزی و فابریکی» اختصاص داشته است.

استان‌های پیشتاز

بررسی محدوده پرترافیک صنعتی نیز بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی استان‌‌های «اصفهان»،«آذربایجان‌شرقی»،«البرز»، «خراسان‌رضوی» و «تهران» بیشترین پروانه بهره‌برداری ثبت شده را در پاییز سال‌جاری به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به آمار اعلام شده بیشترین تعداد پروانه بهره‌برداری صادره در بین استان‌های کشور نیز به استان اصفهان با ۴۳۰ فقره و کمترین تعداد نیز با ۱۴ فقره به استان خراسان‌شمالی اختصاص داشته است. براساس آمار اعلام شده پروانه‌های بهره‌برداری برای استان اصفهان به لحاظ تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۹ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری محقق شده برای این گروه نیز رشدی حدود ۴۵ درصدی را ثبت کرده است. همچنین استان آذربایجان‌شرقی نیز در مدت زمان مورد بررسی توانسته ۳۱۲ فقره پروانه بهره‌برداری صادر کند. با وجود قرارگیری این استان در جایگاه دوم نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ تعدادی افتی بیش از ۱۲ درصد داشته است اما سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته برای این استان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است.  براساس آمار اعلام شده استان البرز در جایگاه سوم قرار دارد. این استان در مدت زمان مورد بررسی موفق به اخذ ۲۷۳ فقره پروانه بهره‌برداری شده است که این تعداد نسبت به مدت سال قبل رشد بیش از ۳۰ درصدی داشته است. همچنین سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته برای این استان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۷۹ درصدی را ثبت کرده است.  اما استان خراسان‌رضوی نیز با اخذ ۲۷۱ فقره پروانه بهره‌برداری در دوره زمانی موردبررسی توانست عنوان چهارمین محدوده پرترافیک را به خود اختصاص دهد و در این بخش رشدی ۵/ ۳۵ درصدی را ثبت کند. سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این استان نیز رشدی بیش از ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین استان تهران نیز در این مدت ۲۶۱ فقره پروانه بهره‌برداری را به خود اختصاص داده است، با وجود قرارگرفتن این استان در جایگاه پنجم استان‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پروانه‌های صادره افتی نزدیک به ۱۷ درصدی داشته است. سرمایه‌‌گذاری محقق شده برای این استان نیز از افت بی‌نصیب نبوده به‌طوری که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۲۷ درصد را ثبت کرده است. اما مجموع پروانه بهره‌برداری صادره برای مناطق آزاد و ویژه نیز در این دوره زمانی برابر با ۲۲۷ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۲ درصدی نشان می‌دهد. همچنین سرمایه محقق شده برای این مناطق نیز در دوره زمانی مورد بررسی و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۳۱۲ درصدی را ثبت کرده است.

منبع