البته او جزئیاتی از نحوه تزریق این نقدینگی ارائه نداده است اما به نظر می‌رسد ارقام کلانی مانند کمک ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت به دو خودروساز بزرگ کشور نیز جزئی از این ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد.

در همین رابطه، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه توجه به سرمایه در گردش از بخش‌های مورد نظر دولت برای حمایت از تولیدکنندگان است، گفت: در این زمینه طرحی را در دولت مطرح کردیم که در نهایت منجر به این شد تا با دستور رئیس‌جمهور، ۴۰ هزار میلیارد تومان باید در بخش تولید هزینه شود. به گزارش «ایسنا» فرشاد مقیمی اظهار کرد: از چندی پیش طرحی در سطح دولت در حال بررسی بود و جلساتی در این راستا برگزار شد که در نهایت با دستور رئیس‌جمهور قرار شد تا ۴۰ هزار میلیارد تومان – جهت سرمایه در گردش- در بخش تولید کشور هزینه شود. وی افزود: رصد و پایش واحدهای تولیدی اولین اولویتی است که ما دنبال می‌کنیم و برای اینکه بتوانیم از این رصد و پایش اطلاعات انجام‌گرفته بهره ببریم، کمیته‌ای را با عنوان «کمیته تامین مواد اولیه» -که زیر نظر مجموعه ستاد تسهیل استان‌ها است- شکل داده‌ایم. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یک بخش از فعالیت‌های این کمیته مربوط به تامین مواد اولیه داخلی و بخشی مربوط به تامین مواد اولیه خارجی است. البته در بخش تامین مواد اولیه خارجی این کمیته بحث تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز مطرح می‌شود. مقیمی با بیان اینکه بازسازی و نوسازی یکی از اهدافی است که مجموعه وزارت در حوزه‌های مختلف بخش صنعت آن را دنبال می‌کند، عنوان کرد: توجه به سرمایه در گردش از دیگر بخش‌های مورد نظر دولت است و در این زمینه طرحی را در دولت مطرح کردیم که منجر به این شد تا کمیسیون‌های مختلف اقتصادی برای آن تشکیل و در نهایت با دستور رئیس‌جمهور ۴۰ هزار میلیارد تومان باید در بخش تولید هزینه شود. وی بر حفظ اثر بخشی خط تولید واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: یکی از موضوعات و محورهای اساسی که این وزارتخانه در برنامه‌های راهبردی خود دنبال می‌کند بحث موضوع ساخت داخل است و معمولا در کشور ما با توجه به تحریم‌های متعدد، این موضوع حساس‌تر شده ولی با مصوبه اخیر که ابزارهای بیشتر در اختیار وزارت صمت قرار داده شده می‌توان این فضا را راحت‌تر پایش، بررسی و به آن کمک کرد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی از تکالیف این است که ما نیازمندی‌های خود در حوزه‌های صنعتی را به خارج از کشور به‌صورت فهرستی درآوریم و نمایشگاهی برگزار کنیم تا با دعوت از همه انجمن‌ها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و موسسات علمی و آموزشی و طراحان، دستاوردهای آنها و محصولاتی را که توانایی تولید آن در داخل وجود دارد را ارائه دهیم و در این راستا موضوع حمایت از بخش داخل را تقویت کنیم.

منبع