به اعتقاد مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، دولت به‌‌جای اصلاح این قانون باید اقدام به «تدوین آیین‌نامه تسهیلات رتبه‌بندی» کند تا شرکت‌ها از مزایای رتبه‌بندی مطلع شوند و انگیزه لازم را برای رتبه‌بندی داشته باشند. در این خصوص اما فولادگر بر این نکته تاکید می‌کند که در طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» نظام‌مند کردن رتبه‌بندی شرکت‌ها پیش‌بینی شده و این امر به این دلیل صورت گرفته که با توجه به اصلاحیه قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» شاهد وسیع‌تر شدن رتبه‌بندی شرکت‌ها باشیم.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: بحث رتبه‌بندی به شکلی در قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» فعلی دیده شده است. در این خصوص می‌توان به ماده ۵ این قانون اشاره کرد که در آن به اتاق‌های بازرگانی این وظیفه واگذار شده که نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار اقدام کنند. البته مدتی که این قانون حاکم بود اتاق بازرگانی اقدامی در این خصوص صورت نداد، اما اخیرا شروع به فعال کردن مرکز ملی رتبه‌بندی کرده‌اند و اقداماتی در این خصوص صورت داده‌اند. از طرفی در ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه نیز وظیفه رتبه‌بندی شرکت‌های پیمانکار که پروژه‌های عمرانی دولتی (مربوط به تملک دارایی و سرمایه‌ای) را انجام می‌دهند، به عهده سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است.  به گفته فولادگر، از طرف دیگر در ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه‌ای این نکته قید شده که علاوه بر طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای که بر عهده سازمان برنامه گذاشته شده است، ‌درخصوص طرح‌هایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند نیز سازمان برنامه و بودجه مسوول باشد.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: علاوه بر موارد مذکور در ماده ۵ قانون فعلی این مورد نیز قید شده بود که صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود (این مورد مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که درخصوص تولید داخل اقدام می‌کنند)، یعنی رتبه‌بندی از سوی اتاق بازرگانی اعلام اما صلاحیت آن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.  به گفته فولادگر، آنچه در اصلاحیه قانون قید شده هر دستگاهی نیازمندی‌های خود را در سامانه فهرست توانمندی‌های داخلی درج می‌کند. شرکت‌های پیمانکار نیز توانمندی‌های خود را در این سامانه اعلام می‌کنند.

منبع