بنابراین ابلاغیه محصولاتی که صادرات آن ممنوع شده‌اند شامل «انواع کره»، «نخود رسمی» (لپه)، «سایر نخودهای رسمی»، «لوبیا»، «لوبیا رسمی»، «لوبیا قرمز»، «لوبیا چیتی»، «سایر لوبیاهای رسمی ازجمله لوبیا سفید»، «بامبارا» (نوعی لوبیای چشم بلبلی)، «لوبیایی چشم بلبلی»، «سایر انواع لوبیا»، «عدس»، «باقالا»، «نخود کفتری»، «سایر حبوبات» «سایر محصولات نباتی» و «مواد نباتی و تفاله‌های نباتی، آخال و سایر محصولات فرعی نباتی» می‌شود. البته در این نامه درعین حال تصریح شده است که چنانچه اقلام مذکور در مناطق آزاد و ویژه تولید شده باشد با گواهی تولید منطقه امکان صادرات خواهند داشت و مشمول ممنوعیت نمی‌شوند. در این نامه همچنین لغو ممنوعیت صادرات کیسه‌های پروپلین اعلام شده است.