بر اساس گزارش این خبرگزاری، سقف کل بودجه سال ۱۳۹۸ کشور با ۵/ ۴۱ درصد رشد به ۱۷۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بیشترین نقش در کل بودجه را منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات بازی می‌کنند. در این زمینه، بودجه شرکت‌ها با ۵۲ درصد افزایش برای سال آینده روبه‌رو است. منابع عمومی در لایحه بودجه ۹۸، معادل ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری، ۳/ ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. بیشترین عامل این رشد را باید در درآمدهای نفتی دید. درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه امسال با کاهش ۴/ ۳ درصدی به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین انتشار اوراق مالی نیز با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال جاری، ۵۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است. اما آن قسمت از منابع دولت که با رشد قابل توجه مواجه شده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که نسبت به قانون بودجه امسال، ۶۱ درصد رشد را نشان می‌دهد و به بیش از ۱۷۳ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. میزان درآمدهای نفتی به نظر ۱۶۹ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که نسبت به سال قبل رشد بیش از ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد. این محاسبه با فرض فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۵۴ دلار محاسبه شده و در آن سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت و مناطق نفت‌خیز و محروم لحاظ نشده است.

منبع