به گزارش روابط‌عمومی گمرک ایران، دسترسی‌ها به سامانه جامع گمرکی در اختیار مسوولان سامانه جامع تجارت قرار گرفته است و مکاتبات با وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ارائه دسترسی‌های لازم به کلیه سرویس‌های موجود اطلاعاتی این سازمان برقرار است و همچنین دستیابی به سامانه گزارش‌های برخط متصل به بزرگ‌ترین بانک اطلاعات تجارت کشور موجود است. بنا بر اعلام گمرک ایران، درحال‌حاضر اتصال سامانه گمرک به بنادر انجام شده و از سال ۱۳۹۶ امکان مشاهده الکترونیکی بیجک‌های صادر شده در گمرک برای سازمان بنادر فراهم شده است. همچنین با راه‌اندازی سامانه مدیریت لجستیک در کلیه گمرکات، ثبت اطلاعات حامل‌ها برای ورود به محوطه انجام و این اقدام کنترل و نظارت دقیق بر حامل‌ها را به همراه داشته است. همچنین انتخاب کارشناس و ارزیاب براساس شاخص‌های مدیریت ریسک در سالن ارزیابی سامانه جامع گمرکی صورت می‌گیرد و فهرست عدل‌بندی به‌صورت تصادفی انجام می‌شود. گمرک ایران درخصوص دقت و هوشمندی سامانه جامع گمرکی برای کنترل وزنی کالاها هم توضیح داد: کنترل وزنی کالاها در سامانه جامع گمرکی به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و البته با توجه به تنوع کالایی، برخی کالاها به‌صورت تعدادی محاسبه شده است. همچنین در زمان بارگیری و ارائه اسناد حمل در شرایطی که با وزن موجود در ثبت‌‌سفارش مغایرت داشته باشد طبق تفاهم‌های اخیر با وزارت صنعت این اختلافات می‌تواند با تغییرات مثبت و منفی تا ۱۰ درصد ترخیص شود. از سوی دیگر در گمرک و توسط سامانه جامع گمرکی این میزان ۳ درصد لحاظ شده و سامانه در درب خروج با محاسبات بسیار ساده، وزن اظهاری و وزن خروجی را براساس آخرین حامل محاسبه و پیام‌های لازم را به کارشناس مربوطه ارائه می‌دهد تا با کنترل اسناد نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام کند. بنابراین گزارش ایجاد بستر‌های امن تبادل اطلاعات در سامانه جامع گمرکی با درج امضای دیجیتال با کلیه دستگاه‌های مرتبط در حوزه تجارت که قابل ردگیری است منجر به ایجاد بستر سالم برای انجام تشریفات گمرکی شده است و شرایط را برای کنترل و نظارت دقیق بر نحوه انجام تشریفات و صدور مجوز‌های ورود و ترخیص کالا فراهم کرده است. همچنین در بخش گزارش گمرک تاکید شده است که تبادل اطلاعات میان گمرک و سایر سازمان‌ها در حوزه انجام تشریفات گمرکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی با موفقیت درحال انجام است چراکه عدم اتصال به دستگاه‌های مرتبط برای اخذ مجوز‌های الکترونیک از زمان ورود محموله به محوطه‌های گمرکی تا زمان ترخیص کالا به قصد انبار‌های داخلی یا خروج از کشور منجر به توقف فرآیند تشریفات در گمرک خواهد شد.

منبع