وی افزود: کشور افغانستان سال‌هاست که با ریال با ایران کار می‌کند و سیستم بانکی ندارد که بتواند دلار را به ایران بازگرداند و بحث FATF مبادله از طریق صرافی‌ها را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است، در این شرایط با توجه به نیاز کشور به بازگشت ارز باید سازوکارهای جدیدی اندیشیده شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات اکنون کالا خریداری شده و به کشور بازمی‌گردد بخشی نیز به‌صورت ریالی برگردانده می‌شود و در غیر این صورت تولیدکننده نقدینگی نخواهد داشت که دوباره بتواند کالا تولید و صادر کند.

سلیمی تاکید کرد: بانک مرکزی در دوره جدید تصمیمات کارشناسی گرفته و در این زمینه نیز باید جلسات گذاشته شود تا راهکارهای بازگشت ارز را پیدا کنیم، ما هم موافقیم که ارز باید بازگردد اما باید فرصت دهیم که مذاکرات با بانک‌های افغانستانی نتیجه دهد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با بیان اینکه دو ماه پیش جلسه‌ای با نمایندگان افغانستان گذاشته شد تا راهکارهایی برای بازگشت ارز اندیشیده شود، گفت: قرار شده یک بانک در این کشور و یک بانک در ایران ایجاد شود تا بتوانیم نقل‌وانتقالات ارزی را از طریق این دو بانک انجام دهیم. وی تصریح کرد: در عراق بانک‌هایی ایجاد شده تا ارز صادراتی به کشور بازگردد و در افغانستان نیز مذاکراتی با یک بانک انجام شده تا بتوانیم ارز را بازگردانیم، چراکه در غیر این صورت به کاهش صادرات به افغانستان منجر می‌شود.

منبع