محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها شرایط جدید بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش واردات واحدهای تولیدی و تجاری را ابلاغ کرد. براساس این نامه، تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای بهبود اجرای مطلوب‌تر فرآیندهای خدمات‌رسانی به فعالان بخش‌خصوصی در اجرایی کردن مصوبات اتخاذشده و بر ضرورت حفظ انسجام مسوولیت‌های محول‌شده به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت در کلیه استان‌های کشور نیز تاکید شده است. شریعتمداری در این نامه ضمن ابلاغ «دستورالعمل چگونگی بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها (گروه‌های کالایی دو و سه)» آورده است: مسوولیت بررسی درخواست‌های ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی و تجاری استان‌ها، به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اداره کل جنوب استان کرمان محول می‌شود. همچنین در این نامه آمده است که گزارش هفتگی اقدامات ثبت‌سفارش و تفکیک معاونت‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی برای معاونان ذی‌ربط ارسال شود.

منبع