فرشاد مقیمی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مورد درخواست‌های مختلف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به منظور اصلاح قوانین مرتبط با صنایع کوچک و تسهیل امور این صنایع به‌ویژه در شرایط تحریم اظهار کرد: پرداخت سه درصد از ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها به شرکت‌های خدماتی مربوطه که در شهرک‌های صنعتی واگذار شده به بخش غیر‌دولتی فعالیت می‌کنند، یکی از این درخواست‌هاست.معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد:‌ افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به منظور صدور ضمانت‌نامه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط جهت انجام فعالیت‌ها، خروج این صندوق از لیست واگذاری، لایحه شرکت‌های مدیریت صادرات جهت اتصال صنایع کوچک به خارج از کشور و ایجاد بانک کسب و کارهای کوچک دیگر مواردی است که مدنظر قرار گرفته تا قوانین مرتبط با آن در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.مقیمی با بیان اینکه اخذ مجوز برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مرزی دیگر درخواست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است گفت: ایجاد دفاتر برون‌مرزی جهت مبارزه با تحریم دیگر درخواست این سازمان جهت بهبود وضعیت صنایع کوچک و متوسط خواهد بود.

منبع