به گزارش روابط‌عمومی گمرک ایران، مشکلات بیمه و تضمین ورود موقت سواری‌ها از کشور آذربایجان در نشست مشترک میان روسای گمرکات جمهوری اسلامی ایران و کمیته دولتی گمرکات جمهوری آذربایجان مطرح و بحث و بررسی شد. بنابراین گزارش، در این نشست فرود عسگری رئیس‌کل گمرک ایران و صفر مهدی اف رئیس‌کل گمرک جمهوری آذربایجان طی مذاکراتی بر حل‌وفصل موانع تجاری و تسهیل مبادلات کالایی میان دو کشور تاکید کردند. در این مذاکرات همچنین درباره حل مسائل تبادل الکترونیکی داده‌ها و تسهیل انجام تشریفات گمرکی با دریافت اطلاعات دوسویه ترخیص از هر دو کشور تاکید شد. در این نشست که با هدف گسترش همکاری‌ها و افزایش تعاملات فی‌مابین گمرکات دو کشور برگزار شد، رئیس‌کل گمرک ایران و هیات همراه و ناظران و مدیران گمرکات مشترک مرزی و رئیس کمیته دولتی گمرکات آذربایجان با بررسی مشکلات و موانع موجود، مواردی را برای بهبود روابط گمرکی و تسهیل تشریفات پیشنهاد کردند. دو طرف همچنین درخصوص مبادله تصاویر اسکن شده محموله‌های ترانزیتی نیز تبادل‌نظر کردند.

منبع