پس از طرح اولیه در اجلاس رابطین و متعاقب آن در اجلاس روسای کل گمرکات منطقه‌ای در استرالیا و فیجی درخواست گمرک ایران مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت و در نهایت در یکصد و سی و دومین اجلاس شورای سازمان جهانی گمرک در بروکسل به تصویب نهایی کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک رسید. به این ترتیب پس از گذشت ۱۴ سال، ایران مجددا به عضویت کمیته سازمان جهانی گمرک درآمد. بنابراین گزارش، کمیته خط‌مشی‌گذاری سازمان جهانی گمرک مهم‌ترین کمیته سازمان جهانی گمرک است که وظیفه سیاست‌گذاری و تدوین خط‌مشی مهم‌ترین سازمان بین‌المللی تخصصی گمرک را بر عهده دارد. با توجه به اهمیت روزافزون گمرکات و نقش آن در تجارت بین‌المللی از لحاظ مسائل حمایتی، کنترلی، درآمدی و تسهیل تجارت، گمرک ایران سعی دارد علاوه بر حفظ منافع کشور در صحنه‌های بین‌المللی نیز نقش موثری ایفا کند.

منبع