مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اینکه سوئیفت برقرار و فعالیت در آن ادامه دارد، گفت: مشکلی در این زمینه وجود ندارد. براساس این گزارش، اردیبهشت‌ماه سال گذشته اعلام شد در نتیجه توافق هسته‌ای و اجرای آن، فصل نوینی در روابط اتحادیه اروپا با ایران باز شده و افتتاح شعب جدید بانک‌های ایرانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفت؛ ضمن اینکه خدمات مالی و افتتاح ویژه از طریق سوئیفت به بانک‌های ایرانی داده می‌شود به‌طوری که بانک‌های ایرانی به سوئیفت وصل شده‌اند. سوئیفت یا جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی، خدماتی را برای ارسال اعتبارنامه، پرداخت پول و نقل و انتقال اوراق بهادار در میان ۹ هزار و ۷۰۰ بانک در ۲۰۹ کشور اداره می‌کند. با این همه، سوئیفت در سال ۲۰۱۲ برای عمل به مقررات تحریم‌های اتحادیه اروپا، دسترسی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی را به خدماتش قطع کرده بود و به این ترتیب ایران نخستین کشوری شد که به دلیل تحریم‌ها از دسترسی به سیستم ارتباطات مالی سوئیفت محروم شد.

منبع