به گزارش اتاق ایران، پروفسور توماس اندرسون در نخستین جشنواره بهره‌وری استان لرستان اظهار کرد: ایران کشور بزرگی است که دارای منابع طبیعی زیادی است. اما وجود منابع طبیعی زیاد در هر کشوری باعث پیشرفت آن نشده و ظاهرا هر کشوری منابع طبیعی بیشتری دارد، با رشد کمتری مواجه است که این موضوع ریشه در علل مختلفی دارد.  رئیس دانشگاه کارآفرینی سوئد اضافه کرد: برای پیشرفت نیاز به آموزش است و باید بین آموزش‌ها و هدفی که در پیش داریم، تطابق وجود داشته باشد. وی با اشاره به اهمیت تحقیق افزود: نباید خود را متکی به اقتصاد اجاره‌ای کنیم و باید به تحقیق و فناوری اهمیت زیادی داد. اندرسون یادآور شد: بخش‌خصوصی بخش مهمی است که باید به آن پرداخته شود و در این راستا باید دانش‌مان را عملی کنیم. رئیس دانشگاه کارآفرینی سوئد با بیان اینکه ایران تلاش دارد بخش‌خصوصی را تقویت کند، اظهار کرد: به‌رغم تلاش‌های زیاد تاکنون به‌خاطر برخی موانع، بخش‌خصوصی ایران چندان پیشرفت نداشته است. وی گفت: اتاق بازرگانی و دولت نیز بابد با تعامل با یکدیگر این حوزه را توسعه دهند. اندرسون با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی اظهار کرد: برای پیشرفت در هر حوزه‌ای باید نیروی انسانی متخصص داشت؛ البته وجود منابع به تنهایی کافی نیست. همه عوامل باید در کنار یکدیگر باشند تا بتوان اقتصادی پویا داشت.

منبع