بنابراین گزارش؛ مشمولان استفاده از این بند باید از تاریخ ۸/ ۲/ ۹۷ به مدت ۱۵ روز نسبت به اخذ مجوز ثبت‌سفارش از سازمان توسعه تجارت اقدام کنند. اعتبار ثبت‌سفارش مشمول این بند جهت ترخیص کالا صرفا تا تاریخ اول تیرماه سال‌جاری خواهد بود و این تاریخ قابل تمدید نیست. براساس این گزارش؛ مقرر شده برای ترخیص کالاهای وارداتی به‌صورت بدون انتقال ارز شماره، تاریخ و تصویر بارنامه در اطلاعات ثبت‌سفارش از طریق سازمان توسعه تجارت به‌طور سیستمی در اختیار گمرک قرار داده شود. در صورت ارائه ثبت‌سفارش مشمول این بند به گمرکات از طریق سیستمی، کارشناسان موظف خواهند بود ضمن کنترل شماره و تاریخ بارنامه مندرج در ثبت‌سفارش و اطلاعات بارنامه اظهاری، در صورت مطابقت از هر نوع نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند.

منبع