وی با بیان اینکه درآمد ارزی دولت در سال گذشته ۹۷ میلیارد دلار بود یعنی ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۴۷ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی بود که ۵۴ میلیارد دلار آن به واردات اختصاص یافت بنابراین ۴۳ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی داشتیم که اگر هزینه‌هایی مانند خدمات، درمان و واردات ته لنجی و بازارچه‌های مرزی را نیز به آن اضافه کنیم، باز هم نباید کمبود ارز داشته باشیم.  وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت از دو ماه قبل روی ساماندهی بازار ارز کار می‌کرد و در این باره جلساتی با صادرکنندگان به‌ویژه صادرکنندگان پتروشیمی برگزار کرد، گفت: در این جلسات صادرکنندگان پتروشیمی اعلام کردند تنها به ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات نیاز دارند از این رو می‌توانند بقیه را به چرخه اقتصاد برگردانند، اما راهکاری برای آن وجود نداشت.  وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت بنای برخورد با صرافان را ندارد، گفت: صرافان در موارد متعدد کمک حال نظام بانکی بودند؛ بنابراین برای این صنف نیز تمهیداتی اندیشیده می‌شود، اما وقتی خود را موظف به تامین نیازهای ارزی هموطنان می‌بینیم آیا باید برای خروج سرمایه از کشور و تبدیل نقدینگی، دولت ارز تامین کند؟ ما اعلام کرده‌ایم ارز سفر اول در سال را تامین می‌کنیم، قدری صبر و تحمل باید شود تا ببینیم ۱۰ تا ۲۰ روز آینده چه تصمیم تکمیلی گرفته می‌شود.

منبع