تورم دهک‌های مختلف اعلام شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیش‌ترین تورم برای ماه بهمن متعلق به دهم اول با ۹.۲ درصد بوده و کمترین تورم با ۷.۷ درصد برای دهک دهم بوده است.

به گزارش ایسنا، نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده «کل خانوارهای کشور» بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در بهمن ماه ١٣٩۶ بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص کل برابر ۱۱۱.۶ مربوط به دهک دوم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١٠.٩ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.١ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.۵ درصد در دهک دهم بوده است. بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به بهمن ١٣٩۶ (تورم سالانه)   ٩.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد در دهک دهم است.

نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در این ماه نشان‌دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در بهمن ماه ١٣٩۶ برابر ۱۱۵.۹ در دهک دهم و کمترین آن برابر ١١۴.٣ در دهک اول اتفاق افتاده است.

در حالی‌که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه ٠.۵ درصد در دهک سوم و کمترین تغییر آن برابر ٠.٢ درصد در دهک دهم است. بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩۶ (تورم سالانه) ١٣.۴ درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم ١١.٩ درصد در دهک اول است.

نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در این ماه بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص در این گروه برابر ۱۰۹.۸ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در این گروه برابر ١٠٩.۴ در دهک دوم است. در حالی‌که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر ٠.۵ درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر ٠.٢ درصد کاهش در دهک اول است.

بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ١٣٩۶ (تورم سالانه) ٧.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ۶.۶ درصد در دهک دهم است.


منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 14 =